เครื่องจักรปักอุตสาหกรรม เคเอ็มซีซี

ขอรายละเอียดเพิ่มเติม

เครื่องปักลดโต๊ะ 6 หัว 15 สี/เข็ม รุ่น BEKY-S1506CII จักรเย็บผ้า

ชื่อสินค้า: เครื่องปักลดโต๊ะ 6 หัว 15 สี/เข็ม รุ่น BEKY-S1506CII

ข้อมูลที่ต้องการ
ยกเลิก