แคตตาล็อกออนไลน์

ชุดทดสอบแอมโมเนียม (Ammonium test kit)

Range : 0-10 ppm. unionized ammonia

Increment : 0.2 ppm

Packing volume : 50 tests

Method : Colorimetry (compared with standard color card)


โปรดขอรายละเอียดหรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม