แคตตาล็อกออนไลน์

Product name :  Contact Adhesive (CA)

ชื่อสินค้า : กาวยางอเนกประสงค์ CA(สีส้ม)
Features :  Medium Quality Solvent based Chloroprene Adhesive, intended to save both time and money. Available for a wide variety of materials.

คุณสมบัติ :  กาวยางอเนกประสงค์ที่มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยประหยัดทั้ง

เงินและเวลา ใช้ได้กับวัสดุหลากหลายชนิด รวมทั้งงาน ซ่อมแซมภายในบ้าน
Stickiness :  4,000-9,000 Centipoint

ความหนืด :  4,000-9,000 เซนติพอยส์
Size :  400 Gram  3 Kilogram  12 Kilogram

ขนาดบรรจุ :  400 กรัม  3 กิโลกรัม  12 กิโลกรัม
How to use :        

1. Ensure that surfaces are clean and dry

2. Apply by uniform coating

3. Wait for 7 minutes and halves the materials together and put on weight

4. To dry within 7-10 minutes.

ขั้นตอนการใช้งาน :   
1. ทำความสะอาดพื้นผิวที่จะใช้งานให้สะอาดและแห้ง

2. ทากาวบนชิ้นงานให้สม่ำเสมอ ไม่ควรทากาวให้บางหรือหนาเกินไป

3. นำวัสดุที่ทากาวแล้วประมาณ 7 นาที ประกบให้ติดกันและวางทับด้วยของ หนัก

4. กาวจะแห้งตัวภายใน 7-10 นาที


โปรดขอรายละเอียดหรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม