ประเภทธุรกิจ

อาหารทะเลแช่แข็ง ปูนิ่ม เนื้อปูแกะ ทูน่า ปลาซาร์ดีน กุ้ง

อาหารทะเลแช่แข็งส่งออก

อาหารทะเลแช่แข็งส่งออก

ส่งออกกุ้ง และ ปลา แช่แข็ง

ผลิตอาหารทะเล

ผลิตอาหารทะเล