ประเภทธุรกิจ

SPBT เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง เป๊ปซี่โค อิงค์ สหรัฐอเมริกา กับกลุ่มซันโทรี่ ญี่ปุ่น ผู้ผลิตจำหน่ายเครื่องดื่มบรรจุขวดพีอีทีและกระป๋อง น้ำอัดลมเป๊ปซี่, มิรินด้า, เซเว่นอัพ, เครื่องดื่ม กู๊ดมุ้ด, ลิปตันไอซ์ที, น้ำเกลือแร่ เกเตอร์เรด, น้ำดื่มบริสุทธิ์ อะควาฟิน่า, Pepsi, Mirinda, 7up, goodmood, Lipton, Aquafina

เป็นโรงงานผลิตเครื่องดื่ม น้ำอัดลม เป๊ปซี่ มิรินด้า เซเว่นอัพ ระยอง ศูนย์กลางการกระจายสินค้าไปยังทั่วประเทศ จัดจำหน่ายและกระจายสินค้า SPBT ควบคู่ไปกับการใช้โมเดลธุรกิจแบบดิสทริบิวเตอร์เพื่อกระจายสินค้าไปยังท้องถิ่นผ่านตัวแทน 24 แห่งซึ่งสามารถเข้าถึงร้านค้าปลีก-ส่งและร้านโชห่วยกว่า 470,000 แห่งทั่วประเทศ

บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ โรงงานสระบุรี เป็นผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายเครื่องดื่มให้กับเครือเป๊ปซี่โค อาทิ เครื่องดื่ม “เป๊ปซี่” “มิรินด้า” “เซเว่นอัพ” ชาพร้อมดื่ม “ลิปตัน” เครื่องดื่มเกลือแร่ “เกเตอเรด” และเครื่องดื่ม “อควาฟิน่า” รวมถึงพัฒนานวัตกรรมเครื่องดื่มและสินค้าใหม่ๆ จากซันโทรี่ในอนาคต

บริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มที่ปราศจากแอลกอฮอล์ประเภทต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ

เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ น้ำนมแปะก๊วย น้ำดอกบัว น้ำขิง น้ำตะไคร้ น้ำใบเตย

ขายส่งเครื่องดื่มทุกชนิด

จำหน่ายเครื่องดื่มทุกชนิด

ขายส่งเครื่องดื่ม,สุรา,เบียร์,น้ำอัดลม,น้ำแข็ง,น้ำดื่ม

จำหน่ายเครื่องดื่มทุกชนิด

จำหน่ายเครื่องดื่มทุกชนิด