ประเภทธุรกิจ

บริการข้อมูลวิเคราะห์ทางการตลาด

วิจัยการตลาด จัดเก็บ รวมรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่ข้อมูลตัวเลข สถิติ

ให้บริการให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา จัดหาข้อมูล วิจัยทางการตลาดวางแผนด้านการขาย

ให้คำปรึกษาทางการตลาดและวิจัยด้านการตลาด

ให้บริการงานด้านวิจัย และสำรวจตลาดทำวิจัย และสำรวจตลาดใหม่ในแต่ละพื้นที่เพื่อประโยชน์การส่งเสริมการขาย

บริการให้คำแนะนำจัดทำวิจัยทางการเงินและการตลาด

ศูนย์งานวิจัยด้านสุขภาพ

วิจัยตลาด

วิจัยการตลาด

รับปรึกษาด้าน ISO