ประเภทธุรกิจ

บริการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาง

บริการออกแบบ วิจัยและพัฒนาแม่พิมพ์

บริการวิจัยพัฒนาอ้อยและน้ำตาล

ตัวแทนจำหน่ายสายไฟในรถยนต์ และบริการวิจัย ออกแบบและพัฒนาชุดสายไฟในรถยนต์

รับปรึกษาด้านการพัฒนางานวิจัยผลิตภัณฑ์

บริษัท บิวตี้ แอนด์ เฮลท์ เจแปน จำกัด (สำนักงานใหญ่) รับผลิตเครื่องสำอางคุณภาพ ภาายใต้แบรนด์ของท่านโดยผลิตตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข มาตรฐาน GMP บริการวิจัยและพัฒนาสูตรตามความต้องการของท่าน บริการออกแบบฉลากและสิ่งพิมพ์ บริการบรรจุสินค้า และบริการจัดส่งสินค้า

องค์กรพัฒนาสิ่งแวดล้อม ดำเนินงานศึกษาวิจัย เพื่อกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมในระยะยาว มีโรงการภาคสยามเพื่อช่วยเหลือท้องถิ่นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเผยแพร่ข้อมูล ตอดจนฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นรากฐานสำคัญสู่การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พัฒนาและวิจัยด้านการตลาด

วิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศ

พัฒนาและวิจัยยานยนต์