ประเภทธุรกิจ

จำหน่ายซีดี และดีวีดี

ให้เช่าวีซีดี และ ดีวีดี

บริการให้เช่าวีซีดี , และดีวีดี

บริการให้เช่าวีซีดีและดีวีดี

ตัวแทนจำหน่าย ซีดีและดีวีดี ภาพยนตร์

บริการให้เช่าวีซีดี , และดีวีดี

บริการให้เช่าวีซีดี , และดีวีดี

บริการให้เช่าวีซีดี , และดีวีดี

ประกอบกิจ การขาย และ ให้ เช้า วีซีดี และ ดีวีดี

รับพิมพ์ปกซีดีและดีวีดี ,วีซีดี โปสเตอร์ บิลต่างๆ