ประเภทธุรกิจ

คลินิกกายภาพบำบัด

จำหน่ายผ้าร้อนไฟฟ้าลดปวด, ผ้ารัดช่วยพยุงข้อ, แผ่นประคบร้อนเย็น, เสื้อพยุงหลัง, กายภาพบำบัด แกลง, รักษาอัมพฤกษ์ แกลง, รักษาอัมพาต แกลง, รักษาเอ็นยึด แกลง

คลินิกบริการด้านกายภาพบำบัด

รับรักษา ฟื้นฟู และการกายภาพบำบัด

คลินิกกายภาพบำบัด

รักษาเกี่ยวกับกายภาพบำบัด

คลินิกกายภาพบำบัด

คลินิกกายภาพบำบัด

รับปรึกษา ตรวจ รักษา ปัญหาทางกายภาพบำบัด

รักษาทำกายภาพบำบัด