ประเภทธุรกิจ

รูปแกะสลักไม้ ไม้ฉลุไม้แกะสลักติดผนัง งานพญานาค, พญาหงส์, พญาครุฑลงสี พระนารายณ์ทรงครุฑ, สัตว์เทพนิยาย, สัตว์หิมพานต์ พระพิฆเนศไม้แกะสลัก นางกินรี ปางต่างๆ, เรือสุพรรณหงส์, พระพุทธเจ้าทรงเทศนาปัญจวัคคีย์, พระพุทธรูปไม้แกะสลักปางต่างๆ เด็กชายหญิงชุดไทยพับเพียบพนมมือ, ช้างแกะสลักแม่ลูก, ราชสีห์, ม้าไม้แกะสลัก