ประเภทธุรกิจ

จำหน่ายการ์ดตัดต่อวีดิโอ และอุปกรณ์ตัดต่อวีดีโอทุกชนิด จัดชุดคอมพิวเตอร์สำหรับตัดต่อวีดีโอ อย่างมืออาชีพ สอนการตัดต่อวีดีโออย่างมืออาชีพ บริการตัดต่อวีดีโอ บริการทำ DVD และ VCD คุณภาพชัดสุด จำหน่ายอุปกรณ์การตัดต่อวีดีโอ, บริการถ่ายวีดีโองานพิธีต่าง ๆ บริการแปลง File video ทุกประเภท

เครื่องเล่นวีซีดี เครื่องเล่นดีวีดี จอมอนิเตอร์ติดรถ จำหน่ายเครื่องเสียง ลำโพง และเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องเสียง วินเซ็นต์ Vincent

กล้องวิดีโอวงจรปิด

ผลิตแผ่นหนัง ซีดี ดีวีดี

อุปกรณ์ วีดีโอ อุปกรณ์เครื่องใช้ LCDโปรเทคเตอร์ ให้เช่า

จำหน่ายอุปกรณ์และติดตั้ง โสตทัศนศึกษา ระบบ แสง, สี, เสียง, ภาพ

เทปบันทึกรายการโทรทัศน์