ประเภทธุรกิจ

) - local flavours - ruam mitr base (lod chong + corn + jack fruit)     - taro custard, paste, dice in syrup - red bean, black bean in syrup     - banana paste, in syrup- local and imported - customized products   ผลิตภัณฑ์ไซรัปกลิ่นต่างๆที่ไม่มีส่วนผสมของเนื้อผลไม้

ขายไอศกรีม

ผลิต ขายส่งไอศรีม

จำหน่ายไอศกรีม