ประเภทธุรกิจ

บริการประหยัดพลังงาน, ปรับปรุงการเผาไหม้, เปลี่ยนเชื้อเพลิง, หัวเผา, หม้อไอน้ำ

จำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด (wood pellets)

ซื้อมา-ขายไปเชื้อเพลิงอัดเม็ด

เชื้อเพลิงแข็ง เชื้อเพลิงเหลว แก๊สและน้ำมันหล่อลื่นเครื่องจักร

จำหน่ายสารช่วยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง ถ่านหิน,ปิโตรเคมี,เชื้อเพลิงแข็ง,เชื้อเพลิงเหลว, แก๊ส-ผลิตภัณฑ์เคมี

จำหน่ายเชื้อเพลิงแข็งและเชื้อเพลิงเหลว

ผลิต รับซื้อ จำหน่ายวัสดุเชื้อเพลิงทุกชนิด

ขายเชื้อเพลิงทดแทน และตัวทำละลาย สีรองพื้นเกรดบี