ประเภทธุรกิจ

, รับสอนทำวิจัยเชิงปริมาณ-คุณภาพ ตัดสินใจทำและเรียนกับผู้เชี่ยวชาญ คุณได้รับความสำเร็จแน่นอน Id line: sun_pat

ศูนย์งานวิจัยด้านสุขภาพ

วิจัยด้านการตลาด

รับปรึกษาวิจัย

ประกอบกิจการเกี่ยวกับการให้บริการด้านการวิจัยการตลาด

วิจัยตลาด

วิจัยการตลาด

รับปรึกษาด้าน ISO

วิจัยการตลาด