ประเภทธุรกิจ

ผู้ผลิตและจำหน่ายปลาบดแช่เยือกแข็ง

อาหารแปรรูปแช่แข็ง ลูกชิ้นปลา เต้าหู้ปลา

ผลิตอาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง

ผลิตขนมปังแช่แข็ง อาทิ พาย ครัวซองท์ ขนมปังอินเดียน

อาหารสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพแช่แข็ง

ผลิตปูอัดแช่แข็ง

อาหารสดแปรรูป แบบแช่แข็ง อาหารแห้ง แช่เย็น เช่น ลูกชิ้นกุ้ง ปลายอ ทอดมัน ลูกชิ้นปลา ปลาบึกแล่ชิ้น ปลาดุกหั่นแว่น ปลาคังแล่ชิ้น

จำหน่ายอาหารสดแช่แข็ง

ผู้ผลิตไก่แช่แข็ง