ประเภทธุรกิจ

เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายวัตถุดิบสำหรับทำธูปและยากันยุงทั้งในและต่างประเทศ อาทิ ธูปจีน, น้ำหอมสำหรับฉีดธูป, ผงธูป, ตราธูป, ไม้ก้านธูป

ผลิตและจำหน่ายธูปเปลือย,ธูปหอม,ธูปกำไทยลธูปจีน,ธูปเครื่องธูปไม้กลม,ธูปสี,ธูปห่อ,ธูปกระบอก

ผู้ผลิตและจำหน่ายผงธูป ทั้งในและต่างประเทศ ก้อแดง ขี้เลื่อย จันขาว แป้งและอุปกรณ์ในการทำธูป ได้แก่ ไม้ก้านธูป กระดาษแก้วเหลือง ขาว ตราธูป น้ำหอมสำหรับฉีดธูป แผ่นพลาสติก กล่องเทียนชุด ธูปหวย ธูปกำยานหรือธูปโคน ธูปจีนทุกขนาดตั้งแต่ 1.4 1.2 1.1 ธูปสี ธูปยาว 60 75 90 cm

ธูปหอม ,เครื่องร่ำต่างๆ เช่น แป้งร่ำ ดินสอพอง น้ำอบไทย

ธูปขด ธูปก้าน เทียน ขายส่งในประเทศและต่างประเทศ

ผู้ผลิต จำหน่าย ส่งออก ยาจุดกันยุง ชนิดขด และวัตถุดิบสินค้าคุณภาพสูง ปลอดภัย และไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม รับประกันคุณภาพโดยระบบคุณภาพ ISO 9002 รายแรกในประเทศไทย

วัตถุดิบสำหรับทำธูปและนากันยุง

วัตถุดิบสำหรับทำธูปและนากันยุง

ผลิตและจำหน่ายธูป

บริษัท ริซซีม่า จำกัด ผลิตนำเข้า ส่งออก ขายปลีก ส่ง ธูปหอมไต้หวัน