ประเภทธุรกิจ

จำหน่ายและติดตั้งกระจกอลูมิเนียม ผลิตและจำหน่ายตู้กับข้าวและตู้โชว์

ตู้รับจดหมาย, ตู้ไปรษณีย์

เฟอร์นิเจอร์และของใช้ในบ้านจำพวกตู้

รับเหมาทำโครงสร้างอุตสาหกรรม

ตู้คอนโทรล

ตู้ไม้ 2ลิ้นชัก, ตู้ 4 ลิ้นชัก ญี่ปุ่น ตู้ไม้ 3 ลิ้นชักเล็ก,ตู้ญี่ปุ่น 6 ลิ้นชั ตู้ 2 ลิ้นชักข้างลำโพง ตู้ลิ้นชักมีขาไม้,ตู้ลิ้นชัก เปิดฝาบน ตู้ญี่ปุ่น 9 ลิ้นชัก ตู้ใส่นาฬิกา ของประดับ

ผลิตตู้ใส่สัมภาระผู้โดยสารบนอากาศยาน

ผลิตและจำหน่ายตู้ชนิดต่างๆ เช่น ตู้เฟอร์นิเจอร์ ตู้กับข้าว ตู้อลูมิเนียม ตู้ก๋วยเตี๋ยว