ประเภทธุรกิจ

 (Elite Model ) กระเป๋าเดินทางรุ่นฟังก์ชันนอล  (Functional Model) กระเป๋าเดินทางรุ่นเรโทร  (Retro Model) กระเป๋าเดินทางรุ่นสเปซ-เอ็กซ์  (Space-X Model) กระเป๋าเดินทางรุ่นสุพรีม เอสเคป (Supreme Escape Model) กระเป๋าเดินทางรุ่นอัลตร้าไลท์