แคตตาล็อกออนไลน์

  • ตรวจสอบมาตรฐานตู้ปลอดเชื้อ (Biosafety Cabinet / Lamina...

    ​​​​​​​​​​​​​​​​​​ บริษัท อีสส์โกไทย เทคโนโลยี จำกัด มีความยินดีให้บริการตรวจสอบประสิทธิภาพและสอบเทียบตู้ปลอดเชื้อ Biological Safety Cabinet (ตู้ไบโอฮาซาร์ด) ทุกๆประเภทตั้งแต่ class I, class II (A1, A2, B1, B2) จนถึง class III รวมทั้งตู้ปลอดเชื้อ Laminar Flow Clean Bench (ตู้ลามินาร์) ทั้งชนิดทิศทางลมแนวดิ่ง (Vertical Flow) และแนวนอน (Horizontal Flow) แก่ลูกค้าในหน่วยงานหรือองค์กรทุกระดับ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าได้รับบริการตรวจสอบประสิทธิภาพและสอบเทียบตู้ปลอดเชื้อตามมาตรฐานในระดับสากล บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญในเรื่องของการคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ในด้านอุปกรณ์ห้องปฎิบัติการ การจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ทั้งภายในบริษัทฯ และต่างประเทศ การคัดเลือกเครื่องมือที่ทันสมัยและสามารถสอบกลับถึงมาตรฐานระดับชาติ (National Standard) หรือนานาชาติ (International Standard) ได้มาตรฐานและคุณภาพของการบริการ - บริษัทฯ ทำการตรวจสอบประสิทธิภาพและสอบเทียบตู้ปลอดเชื้อ Biological Safety Cabinet (ตู้ไบโอฮาซาร์ด) เป็นไปตามข้อกำหนดในมาตรฐานสากล NSF 49 (National Sanitation Foundation: NSF International) และเอกสารข้อกำหนดจากผู้ผลิต (manufacturer's data plate) - บริษัทฯ ทำการตรวจสอบประสิทธิภาพและสอบเทียบตู้ปลอดเชื้อ Laminar Flow Clean Bench (ตู้ลามินาร์) เป็นไปตามข้อกำหนดในมาตรฐานสากล IEST-RP-CC-002.3 (Institute of Environmental Sciences and Technology) และเอกสารข้อกำหนดจากผู้ผลิต (manufacturer's data plate) บริษัทฯ สามารถให้บริการตรวจสอบประสิทธิภาพตู้ปลอดเชื้อ ดังนี้ - Air Velocity Evaluation - HEPA Filter Integrity and Leak Test - Air Cleanliness Classification Test - Site Installation Assessment Test - Functional Test - Ultraviolet Light Intensity Test สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: https://www.isscothai.com/services/bsc-validation/ พื้นที่ให้บริการทุกพื้นที่ทั่วไทย อาทิเช่น กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม ชลบุรี ระยอง พระนครศรีอยุธยา เป็นต้น

    หมวดหมู่ : เครื่องมือและเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์, อุปกรณ์และเครื่องใช้สำหรับห้องควบคุมความสะอาด, รับสร้างและติดตั้งห้องความสะอาด

    ราคา : ติดต่อผู้ขาย

    ดูรายละเอียด

ตราสินค้า