แคตตาล็อกออนไลน์

  • ตรวจสอบมาตรฐาน Fume Hood

    ​ บริษัท อีสส์โกไทย เทคโนโลยี จำกัด มีความยินดีให้บริการตรวจสอบประสิทธิภาพและสอบเทียบ ตู้ Fume Hood ทุกๆประเภททั้งแบบมีท่อ (Duct Fume Hood) และไร้ท่อ (Ductless Fume Hood) รวมไปถึงแบบ CV (Constant Volume) และ VAV (Variable Air Volume) แก่ลูกค้าในหน่วยงานหรือองค์กรทุกระดับ ทั้งในภาครัฐบาลและเอกชน เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าได้รับบริการตรวจสอบประสิทธิภาพและสอบเทียบตู้ Fume Hood ตามมาตรฐานในระดับสากล บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญในเรื่องของการคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ในด้านอุปกรณ์ห้องปฎิบัติการ การจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ทั้งภายในบริษัทฯ และต่างประเทศ การคัดเลือกเครื่องมือที่ทันสมัยและสามารถสอบกลับถึงมาตรฐานระดับชาติ (National Standard) หรือนานาชาติ (International Standard) ได้มาตรฐานและคุณภาพของการบริการ - บริษัทฯ ทำการตรวจสอบประสิทธิภาพและสอบเทียบตู้ Fume Hood เป็นไปตามข้อกำหนดในมาตรฐานสากล ASHRAE 110 (American Society of Heating, Refrigeration and Air-Conditioning Engineers) และเอกสารข้อกำหนดจากผู้ผลิต (manufacturer's data plate) - บริษัทฯ ทำการตรวจสอบประสิทธิภาพและสอบเทียบตู้ Fume Hood เป็นไปตามข้อกำหนดในมาตรฐานสากล ANSI/AIHA Z9.5 (American National Standards Institute / American Industrial Hygiene Association) และเอกสารข้อกำหนดจากผู้ผลิต (manufacturer's data plate) [อัตราค่าบริการ] ลูกค้าสามารถเลือกและกำหนดขอบข่ายการบริการในกรณีที่ต้องการควบคุมค่าใช้จ่ายหรืองบประมาณได้โดยที่การตรวจสอบประสิทธิภาพและสอบเทียบตู้ดูดควันยังคงเป็นไปตามมาตรฐานสากล (Tailor-made Testing Program) [ความชัดเจนและถูกต้องของผลการตรวจสอบประสิทธิภาพ] บริษัทฯ จะทำการออกเอกสารรายงานผลการตรวจสอบประสิทธิภาพและสอบเทียบตู้ Fume Hood ให้แก่ลูกค้าในทุกๆครั้งหลังการบริการ รวมทั้งคำอธิบายและข้อแนะนำในการใช้งานตู้ Fume Hood ที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ สามารถให้บริการตรวจสอบประสิทธิภาพตู้ Fume Hood ดังนี้ - Small Volume Smoke Test - Large Volume Smoke Test - Face Velocity Tests - Sash Height Evaluation for Operator's Safety สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: https://www.isscothai.com/services/fume-hood-performance-testing/ พื้นที่ให้บริการทุกพื้นที่ทั่วไทย อาทิเช่น กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม ชลบุรี ระยอง พระนครศรีอยุธยา เป็นต้น

    หมวดหมู่ : เครื่องมือและเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์, อุปกรณ์และเครื่องใช้สำหรับห้องควบคุมความสะอาด, รับสร้างและติดตั้งห้องความสะอาด

    ราคา : ติดต่อผู้ขาย

    ดูรายละเอียด

ตราสินค้า