ระบบจ่ายสารหล่อลื่นเซ็นทรัล-ลูบ เทคโนโลยี

แคตตาล็อกออนไลน์

  • อุปกรณ์งานดูดถ่ายของเหลว

    อุปกรณ์งานดูดถ่ายของเหลว RAASM   อุปกรณ์สำหรับงานดูดถ่ายของเหลวประเภท Oil, Grease, Diesel Oil, Chemical fluid ด้วยประสบการณ์ และการสร้างสรรค์ นวัตกรรมแห่งสินค้าคุณภาพ RAASM ซึ่งเป็นผู้ผลิตได้คิดค้นอุปกรณ์ สำหรับงานดูดถ่ายของเหลวขึ้นมา เช่น ปั๊มดูดถ่ายน้ำมัน-จารบี ด้วยระบบลม, มาตรวัดอัตราการไหลของน้ำมัน-จารบี แบบดิจิตอล, ล้อม้วนเก็บสายสำหรับ น้ำมัน, จารบี, น้ำ และลม

    หมวดหมู่ : น้ำมันเครื่อง และผลิตภัณฑ์หล่อลื่น

    ดูรายละเอียด

คำค้นสินค้า