ระบบจ่ายสารหล่อลื่นเซ็นทรัล-ลูบ เทคโนโลยี

แคตตาล็อกออนไลน์

  • เทคโนโลยีส่งถ่ายของเหลว

    PIUSI   เทคโนโลยี่ส่งถ่ายของเหลว ระบบจัดการงานสั่งจ่ายน้ำมันหรือที่เรียกว่า Fluid Monitoring System เป็นระบบการสั่งจ่ายน้ำมันผ่านทางคอมพิวเตอร์เมื่อมีการเบิกน้ำมันหรือจ่ายน้ำมัน  ผู้ใช้งานจะต้องทำการป้อนรหัสผ่านส่วนตัวของแต่ละบุคคล  จากนั้นคอมพิวเตอร์จะทำงานบันทึกชื่อผู้ใช้งาน, ชนิดของน้ำมัน, จำนวนที่ขอเบิก, ชื่องาน, เวลาที่มาทำการเบิกซึ่งทำให้เราสามารถติดตามงานได้ง่ายขึ้น ทั้งยังช่วยลดเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติงานได้อย่างดีนอกจากนั้น PIUSI ยังมีอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานส่งถ่ายของเหลวอีกมากมาย เช่น ปั๊มสูบน้ำมันเชื้อเพลิงแบบไฟฟ้า, ปั๊มสูบน้ำมันหล่อลื่นแบบไฟฟ้า, มิเตอร์น้ำมัน, มิเตอร์จาระบี ฯลฯ

    หมวดหมู่ : น้ำมันเครื่อง และผลิตภัณฑ์หล่อลื่น

    ดูรายละเอียด

คำค้นสินค้า