ระบบจ่ายสารหล่อลื่นเซ็นทรัล-ลูบ เทคโนโลยี

"ผู้แทนจำหน่ายสินค้าคุณภาพมาตรฐาน
อุตสาหกรรม ISO 9001 จาก USA
พร้อมบริการและให้คำแนะนำจากผู้ชำนาญงาน"

ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์จ่ายสารหล่อลื่น, ระบบหล่อลื่น, ปั๊มน้ำมัน, ปั๊มจารบี ยี่ห้อชั้นนำ

พร้อมบริการออกแบบระบบหล่อลื่นให้กับ
เครื่องจักรทุกชนิด ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ

ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์จ่ายสารหล่อลื่นชั้นนำ

บริการออกแบบระบบหล่อลื่นให้เหมาะกับ

เครื่องจักรทุกชนิด ในทุกงานอุตสาหกรรม

เซ็นทรัลลูบเทคโนโลยี
เซ็นทรัลลูบเทคโนโลยี
เซ็นทรัลลูบเทคโนโลยี

"ผู้แทนจำหน่ายสินค้าคุณภาพมาตรฐาน
อุตสาหกรรม ISO 9001 จาก USA
พร้อมบริการและให้คำแนะนำจากผู้ชำนาญงาน"

ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์จ่ายสารหล่อลื่น, ระบบหล่อลื่น, ปั๊มน้ำมัน, ปั๊มจารบี ยี่ห้อชั้นนำ

พร้อมบริการออกแบบระบบหล่อลื่นให้กับ
เครื่องจักรทุกชนิด ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ

ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์จ่ายสารหล่อลื่นชั้นนำ

บริการออกแบบระบบหล่อลื่นให้เหมาะกับ

เครื่องจักรทุกชนิด ในทุกงานอุตสาหกรรม

เซ็นทรัลลูบเทคโนโลยี
เซ็นทรัลลูบเทคโนโลยี
เซ็นทรัลลูบเทคโนโลยี

บริษัท เซ็นทรัล-ลูบ เทคโนโลยี จำกัด

CENTRAL-LUBE TECHNOLOGY CO., LTD  ตัวแทนจำหน่าย และผู้นำเข้า อุปกรณ์ด้านการหล่อลื่น เช่น อุปกรณ์จ่ายสารหล่อลื่น, ระบบหล่อลื่น, ปั๊มสูบน้ำมัน, ปั๊มสูบจาระบี, ระบบหล่อลื่นจากศูนย์กลาง (Centralize Lubrication System) หรือที่เรียกว่า ระบบหล่อลื่นอัตโนมัติ (Automatic lubrication) และออโต้ลูบ (Auto Lube) โดยทาง บริษัท เซ็นทรัล-ลูบ เทคโนโลยี จำกัด ได้พัฒนาและมองหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมความต้องการที่หลากหลายให้กับลูกค้า เรามีสินค้าที่มีความทันสมัย และพร้อมบริการตามความต้องการของลูกค้าได้ทุกกลุ่มอุตสาหกรรม 

ออกแบบระบบหล่อลื่นให้กับเครื่องจักรในงานอุตสาหกรรม

  • อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
  • อุตสาหกรรมเหล็ก
  • อุตสาหกรรมกระดาษ
  • อุตสาหกรรมยาง
  • อุตสาหกรรมผลิตอาหาร
  • อุตสาหกรรมแก้ว 
  • เครื่องจักรกลหนัก 
  • โรงงานประกอบรถยนต์
  • ศูนย์บริการรถยนต์
  • และอื่นๆ

คุณภาพมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001

ผู้แทนนำเข้า จำหน่ายอุปกรณ์ด้านการหล่อลื่นสินค้าคุณภาพมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001 จาก USA พร้อมบริการและให้คำแนะนำจากผู้ชำนาญงาน

บจก. เซ็นทรัล-ลูบ เทคโนโลยี บริการของเรา

 มีสินค้าที่มีความทันสมัย และพร้อมบริการตามความต้องการของลูกค้าได้ทุกกลุ่มอุตสาหกรรม.

คำค้นสินค้า

Title Image

 

 

Easy Lube กระปุกอัดจารบีอัตโนมัติ

 

 

Opto-Matic Constant Level Oiler

Optomatic Oiler
Title Image

 

 

Automatic Fire Suppression system

 

Automatic Fire Suppression system

Title Image

บทความ

พื้นฐานการหล่อลื่น

ผิวโลหะที่สัมผัสกันอยู่ ซึ่งเรามองด้วยตาเปล่า และจับดูว่าเรียบดี หากใช้กล้องขยายที่มีกำลังขยายสูง ๆจะพบว่าพื้นผิว ที่เรียบจะมีลักษณะขรุขระคล้ายฟันเลื่อย ซึ่งหากเราพยายามเลื่อนผิวโลหะผ่านอีกผิวหนึ่ง จะมีความรู้สึกว่าเกิดแรงต้านการเคลื่อนที่นี้เรียกว่า "แรงเสียดทาน" แรงเสียดทานที่เกิดจะทำให้เกิดความร้อน และ ความร้อนจะทำให้โลหะเกิดการขยายตัว เราจะลดเหตุดังกล่าวได้อย่างไร "โดยใช้การสารหล่อลื่น"

ลักษณะฟิล์มหล่อลื่น

ฟิล์มหล่อลื่นแบ่งได้ 3 แบบ คือ -Full Film เป็นลักษณะของฟิล์มในอุดมคติของการหล่อลื่น โดยส่วนที่เคลื่อนที่จะไม่เกิดการสัมผัสกับส่วนที่อยู่กับที่เลยในทุกกรณีซึ่งแบ่งได้ 2 แบบ คือ Hydrodynamic Full Film, Hydrostatic Full Film -Elastohydrodynamic คือการก่อตัวของฟิล์มแบบ Hydrodynamic โดยได้รับความดันเกิดจากน้ำหนักที่กดลงบนส่วนที่เคลื่อนที่ และหมุนตัวไปบนผิวที่อยู่กับที่ สารหล่อลื่นจะแทรกผ่านไปอยู่ระหว่างผิวหน้าทั้งสองซึ่งจะเพิ่มความดันให้กับผิวของสารหล่อลื่น สารหล่อลื่นจะถูกรีดตัวออกจากระหว่างผิวทั้งสอง ภายใต้ความดันสูง สารหล่อลื่นจะถูกรีดเป็นแผ่นบาง ๆ ถ้าน้ำหนักที่กดลงมายังคงเพิ่มไปตลอด จะทำให้สารหล่อลื่นถูกกดให้แยกออกจากผิวทั้งสอง และจะทำให้ผิวทั้งสองสัมผัสกัน -Boundary Film ลักษณะฟิล์มแบบ Boundry Layer Film ลักษณะดังกล่าว ฟิล์มจะเกิดขึ้นโดยส่งสารหล่อลื่นเข้าไปแทรกตัวระหว่างผิวทั้งสองในจำนวนที่พอเหมาะ ให้จุดสูงสุดของผิวสัมผัสเกิดแยกตัวเท่านั้น. ฟิล์มหล่อลื่น เป็นค่าที่สัมพันธ์กับความหนาของฟิล์ม ซึ่งมีผลในทางกลับกันของ Lubrication Factor

ระบบหล่อลื่นจากศูนย์กลาง

เพื่อรักษาความหนาของฟิล์มหล่อลื่นได้อย่างเหมาะสม โดยค่อย ๆ จ่ายสารหล่อลื่นในปริมาณ และช่วงเวลาพอเหมาะ ฟิล์มของสารหล่อลื่นที่เกิดขึ้นโดยระบบหล่อลื่น แบบนี้จะมีคุณภาพเหมือนใหม่ตลอดเวลา. และให้สภาพการทำงานที่ถูกต้อง และมีประโยชน์ต่อเครื่องจักร ในขณะที่ระบบอื่น ๆ ไม่สามารถให้ได้ ระบบหล่อลื่นแบบนี้ให้คุณประโยชน์ต่องานโดยที่ท่านไม่สามารถจะหาได้จากระบบอื่น คุณประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานระบบหล่อลื่นแบบนี้ จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยบริเวณที่ปฏิบัติงาน เพิ่มผลผลิต และลดต้นทุนการทำงาน ที่กล่าวมา เพิ่มความปลอดภัยได้นั้น คือระบบหล่อลื่นแบบนี้ขจัดการปีนป่ายเครื่องจักรขึ้นไปหล่อลื่น, ขจัดการเข้าไปหล่อลื่นในจุดที่อันตราย เช่นบริเวณที่เกิดแก๊สอันตราย บริเวณที่เกิดความร้อนสูง บริเวณที่สูงมาก ๆ เช่น เครนเหนือศรีษะ ฯลฯ ผลผลิตเพิ่มขึ้นได้โดยการจ่ายสารหล่อลื่นในเวลา และจำนวนที่เหมาะสม ช่วยให้เครื่องจักรมีอายุการใช้งานนานขึ้น ขจัดการหยุดเครื่องจักรเพื่อทำงานหล่อลื่น หรือเกิดความเสียหาย เนื่องจากการหล่อลื่นที่ไม่เพียงพอ ในขณะเดียวกันค่าใช้จ่ายในการเดินเครื่องจักรก็จะลดลงได้หากติดตั้งระบบหล่อลื่นแบบนี้ และยังช่วยลดจำนวนคนที่จะต้องมาดูแลสารหล่อลื่น ลดเวลาที่ต้องมาซ่อม และลด การใช้อะไหล่ การลดแรงเสียดทานในชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ต่าง ๆ ของเครื่องจักรได้อย่างต่อเนื่อง จะช่วยลดพลังงานที่ใช้ลงได้อย่างมาก.

ประเภทของระบบหล่อลื่น

-ระบบหล่อลื่นแบบ Series Progressive System มีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งไม่สูง ใช้ได้ทั้งน้ำมันและจาระบี สามารถติดตั้งระบบตรวจเตือนได้ง่าย ปริมาณการจ่ายสารหล่อลื่นแต่ละจุดคงที่และปรับได้ -ระบบหล่อลื่น แบบ Injector systemสามารถปรับตั้งปริมาณการจ่ายได้ ง่ายต่อการออกแบบ วาล์วจ่ายสามารถปรับตั้งอัตราการจ่ายได้โดยละเอียด เพิ่มและลดจุดจ่ายได้ ใช้ได้ทั้งน้ำมันและจาระบี ระบบจะต้องใช้ Pressure Relief Value เป็นอุปกรณ์หลัก ต้องใช้ Pressure Switch เป็นอุปกรณ์สั่งให้ Pressure Relief Value ทำงาน ใช้ท่อทางจ่ายสารหล่อลื่นเป็นเส้นเดียว -ระบบหล่อลื่นแบบ Dual line system ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งสูง ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบการเตือนจากศูนย์กลางสูง มีท่อทางจ่ายหลักสองท่อ ใช้ได้ ทั้งน้ำมันและจาระบี สามารถปรับตั้งอัตราการจ่ายได้ เพิ่มละลดจุดจ่ายได้ง่าย สามารถปรับตั้งอัตราการจ่ายของวาล์วได้อย่างละเอียด ง่ายต่อการออกแบบ การอุดตันในระบบท่อทางหลักทำให้วาล์วเปลี่ยนทิศทางเสียหายได้