เฉลย เดชกัลยา

อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
โทรศัพท์: 0-3905-3109-0

กัลยา โปร่งเฉลยลาภ

อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
โทรศัพท์: 0-2464-3540

กัลยา ปิยะสุวรรณเดช

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
โทรศัพท์: 0-2526-1640

กัลยา เดชพิทักษ์ศิริกุล

จังหวัดฉะเชิงเทรา
โทรศัพท์: 0-3808-1021-4

กัลยา เดชแก้ว

เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์: 0-2919-0720

กัลยา กันเดช

จังหวัดสมุทรปราการ
โทรศัพท์: 0-2816-0498,0-2816-1590

กัลยา เดชดอนบม

จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์: 0-4303-4043-3

กัลยา เดชรัตน์

อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์: 0-4403-7954-6

กัลยา อิศรเดช

จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์: 0-5302-1705-2

กัลยา แสงอำนาจเดช

จังหวัดสุพรรณบุรี
โทรศัพท์: 0-3505-1165-6