ธนาคารกรุงไทย จก (มหาชน) สาขาแม่สะเรียง

หมวดหมู่ : ธนาคาร

ที่อยู่: 31 หมู่ 2 ถนนแหล่งพาณิชย์ ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110
โทรศัพท์: 0-5362-1327
โทรสาร: 0-5368-1222
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-16:30