บริษัท เวสเท็ค คอมโพเนนท์ จำกัด

หมวดหมู่ : ผู้ผลิตและขายส่งเครื่องมือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ที่อยู่ :
203/32-3 ซอย 15 ถนนลาดพร้าว แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม 10900
โทรศัพท์ :
0-2513-2040
แฟกซ์ :
0-2512-5531
เวลาทำการ :
จันทร์-เสาร์ เวลา 08:00-17:00

รายละเอียด

ตัวแทนจำหน่ายและจัดหาชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์