วัดศรีโสดา

หมวดหมู่ : วัด


ที่อยู่: พระมหาเสงี่ยม ธีรปัญโญ 17 ถนนศรีโสดา ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์: 0-5322-6219

สินค้าและบริการ ...