วัดศรีโสดา

หมวดหมู่ : วัด

ที่อยู่ :
พระมหาเสงี่ยม ธีรปัญโญ 17 ถนนศรีโสดา ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ :
0-5322-6219