วัดศรีโสดา

หมวดหมู่ : วัด

ที่อยู่: พระมหาเสงี่ยม ธีรปัญโญ 17 ถนนศรีโสดา ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์: 0-5322-6219