สถานีอนามัยปะแต

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่ :
ถนน4176 ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
พิกัด :
6.41044,101.13511