โรงเรียนวิสุทธรังสี

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
พิกัด :
13.99774,99.55579