โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
พิกัด :
14.98905,102.10785