มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

หมวดหมู่ : วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย

ที่อยู่ :
ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
พิกัด :
16.81894,100.2575