โรงเรียนบ้านแม่งูด

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
ถนน1012 ตำบลนาคอเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
พิกัด :
18.03608,98.5592