โรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
พิกัด :
17.28729,103.92922