มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์

หมวดหมู่ : วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย

ที่อยู่ :
ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พิกัด :
14.13359,100.61804