ธนาคารไทยพาณิชย์ จก (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี

หมวดหมู่ : ธนาคาร

ที่อยู่: 364 ถนนอุปราช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์: 0-4524-4501-2
โทรสาร: 0-4524-1765
เว็บไซต์: www.scb.co.th
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-15:30