ธนาคารกรุงไทย จก (มหาชน) สาขาเชียงใหม่

หมวดหมู่ : ธนาคาร

ที่อยู่: ศูนย์คอมพิวเตอร์ย่อย 164 ถนนเจริญเมือง ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์: 0-5326-2455
โทรสาร: 0-5324-8868
เว็บไซต์: www.ktb.co.th
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-16:30