สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
บ้านพักนายแพทย์ ถนนเทศา 1 อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ :
0-5571-3168