สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: บ้านพักนายแพทย์ ถนนเทศา 1 อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์: 0-5571-3168