บริษัท พิษณุโลกยานยนต์ จำกัด

หมวดหมู่ : บริษัทรถโดยสาร

ที่อยู่: 209/11 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์: 0-5530-2021-2
เวลาทำการ: ทำการทุกวัน เวลา 08:30-19:30