มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

หมวดหมู่ : วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย

ที่อยู่: 84 หมู่ 4 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์: 0-4420-3778-84
โทรสาร: 0-4420-3785-6
เว็บไซต์: www.vu.ac.th