ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
72 หมู่ 1 ถนนเชียงราย-ดงมะดะ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ :
0-5317-0100