ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย

หมวดหมู่ :


ที่อยู่: 72 หมู่ 1 ถนนเชียงราย-ดงมะดะ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์: 0-5317-0100

สินค้าและบริการ ...