ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: 72 หมู่ 1 ถนนเชียงราย-ดงมะดะ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์: 0-5317-0100