มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

หมวดหมู่ : วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย

ที่อยู่ :
309 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม 10210
โทรศัพท์ :
0-2589-4934
อีเมล :
dpumsg@dpu.ac.th
เว็บไซต์ :
www.dpu.ac.th
เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-16:30, เสาร์ เวลา 08:30-16:30

รายละเอียด

ผลิตบัณฑิตหรือผู้สำเร็จการศึกษา ในระดับปริญญาและปริญญาโท หรือการให้บริการทางการศึกษา