ตำรวจภูธรจังหวัดเลย

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: สถานีตำรวจภูธรผาขาว ถนนพิพัฒน์มงคล ตำบลกุดป่อง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย
โทรศัพท์: 0-4281-8246
โทรสาร: 0-4288-1035