โรงเรียน ร้อยเอ็ดวิทยาลัย

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่ :
50/11 ถนนเทวาภิบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ :
0-4351-8452
แฟกซ์ :
0-4351-1180
เว็บไซต์ :
www.rw.ac.th
เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-16:00

รายละเอียด

โรงเรียนรัฐบาล เปิดสอนระดับชั้น ม.1 - ม.6