บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

หมวดหมู่ : ผู้ผลิตปูนฉาบ

ที่อยู่
สนง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 171/358-61 ถนนประชาสโมสร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น

หมายเลขโทรศัพท์
แฟ๊กซ์
0-4324-3500-6
0-4324-3512

สินค้าและบริการ

ปูนซีเมนต์...