บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

หมวดหมู่ : ผู้ผลิตปูนฉาบ


ที่อยู่: สนง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 171/358-61 ถนนประชาสโมสร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์: 0-4324-3500-6
โทรสาร: 0-4324-3512

สินค้าและบริการ

ปูนซีเมนต์ ...