บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

หมวดหมู่ : ผู้ผลิตปูนฉาบ

ที่อยู่ :
สนง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 171/358-61 ถนนประชาสโมสร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ :
0-4324-3500-6
แฟกซ์ :
0-4324-3512

รายละเอียด

ปูนซีเมนต์