โรงเรียน กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่: ธุรการและการเงิน 66 ถนนอรรถเปศล ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์: 0-4381-3409
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-16:00

สินค้าและบริการ

เปิดสอนระดับชั้น ม.1 - ม.6 (รร.รัฐบาล)