สำนักงาน คลังจังหวัดลพบุรี

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: บ้านพักคลังจังหวัด ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
โทรศัพท์: 0-3641-1551