เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

หมวดหมู่ : ห้างสรรพสินค้า

ที่อยู่: 99, 99/1-2 หมู่ 4 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์: 0-5399-8999
โทรสาร: 0-5200-1700
เว็บไซต์: www.centralfestival.co.th