โรงงานสรรไทสั่งตัด (บุรีรัมย์)

หมวดหมู่ : ผู้รับเหมาทำหลังคา

ที่อยู่: 185 หมู่ 9 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
โทรศัพท์: 0-4460-2555
โทรสาร: 0-4463-7499