ธนาคารธนชาต จก (มหาชน) สาขาตลาดวโรรส

หมวดหมู่ : ธนาคาร

ที่อยู่: 82,84,86 ถนนวิชยานนท์ ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5387-4018-9
โทรสาร: 0-5387-4006