บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด

หมวดหมู่ : ผู้จำหน่ายเบียร์และเหล้า

ที่อยู่: 999 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม 10300
โทรศัพท์: 0-2242-4000
โทรสาร: 0-2243-1740
เว็บไซต์: www.boonrawd.co.th
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00

สินค้าและบริการ

เบียร์ สิงห์, ลีโอ , เครื่องดื่มสุขภาพ บีอิ้ง, น้ำแร่ เพอร์ร่า, ข้าวสารตรา พันดี, สาหร่ายทะเลทอดกรอ...